Home » Kratak uvod u antropologiju by Aleksandar Bošković
Kratak uvod u antropologiju Aleksandar Bošković

Kratak uvod u antropologiju

Aleksandar Bošković

Published 2010
ISBN :
Paperback
144 pages
Enter the sum

 About the Book 

Posmatrati simboličke dimenzije društvene akcije – umetnost, religiju, ideologiju, nauku, pravo, moral, zdrav razum – ne znači okretati glavu od egzistencijalnih dilema života za nekakvo empirijsko područje de-emocionalizovanih oblika- to značiMorePosmatrati simboličke dimenzije društvene akcije – umetnost, religiju, ideologiju, nauku, pravo, moral, zdrav razum – ne znači okretati glavu od egzistencijalnih dilema života za nekakvo empirijsko područje de-emocionalizovanih oblika- to znači zaroniti usred njih. Suštinska vokacija interpretativne antropologije nije da nam pruži odgovore na naše najdublje nedoumice, već da nam učini dostupnim odgovore koje su dali drugi i da ih time uključi u dostupan zapis onoga što je čovek već rekao.Savremena društvena teorija se sve više nalazi u situaciji sličnoj onoj u kojoj je Alisa kada zakorači s druge strane ogledala. Stvari kao da su na neki čudan način izmeštene ili preokrenute, poredak stvari deluje potpuno izokrenuto, i ako se stvari sagledavaju onako kako smo do sada navikli, izgledaju pomalo besmisleno. Proizvođenje znanja koje se može praktično primeniti, nešto na šta se dugo vremena gledalo sa dokonim prezirom i sa intelektualne visine, postaje nešto na osnovu čega se određuju pravci razvoja nauka u savremenom svetu. Ukoliko savremena antropologija želi da uhvati korak sa tim svetom, ona mora naći načina da se prilagodi.