Home » Monumentum – muistomerkkien aatteita ja aikaa by Liisa Lindgren
Monumentum – muistomerkkien aatteita ja aikaa Liisa Lindgren

Monumentum – muistomerkkien aatteita ja aikaa

Liisa Lindgren

Published 2000
ISBN :
Hardcover
287 pages
Enter the sum

 About the Book 

Patsain on rakennettu taloudellisen, poliittisen ja sivistyksellisen vallan hierarkioita ja määritelty yhteiskunnallisia suhteita. Niiden avulla on yhdistytty ja erottauduttu. Niillä on keskeinen rooli lukuisissa juhlissa ja muistotilaisuuksissa.MorePatsain on rakennettu taloudellisen, poliittisen ja sivistyksellisen vallan hierarkioita ja määritelty yhteiskunnallisia suhteita. Niiden avulla on yhdistytty ja erottauduttu. Niillä on keskeinen rooli lukuisissa juhlissa ja muistotilaisuuksissa.Millaisten muistojen merkkejä patsaat ovat? Mikä tekee patsaasta muistamisen paikan, vaikka sitä ei ehkä alunperin ole sellaiseksi tarkoitettukaan? Ovatko muistomerkkien merkitykset muuttumattomia?Kansan nimissä ja kansalle on pystytetty muistomerkkejä. Mikä on se kansa, jota teosten on tarkoitus puhutella tai kuvata? Mitä patsaat kertovat ajastaan ja tekijöistään? Keitä olivat ne miehet ja naiset, joista muistomerkkejä on tehty?Kuvanveisto on kulttuuriperintöä, joka useinkaan ei avaudu vain katsomalla. Dosentti Liisa Lindgrenin oivalluksia tarjoava ja vanhoja myyttejä koetteleva tutkimus keskittyy erityisesti tarkastelemaan, miten julkisen taiteen keinoin on tehty suomalaista kulttuuria näkyväksi ja miten se ilmaisee yhteiskunnallisen järjestyksen ihanteita. Myös naisnäkökulma avaa kiinnostavia tulkintoja.Tekstiä täydentää erittäin runsas historiallinen kuva-aineisto.